Dla pracownika Pracowniku

Dla pracownika Pracowniku

Ty też możesz „współdzielić” pracodawców. Będąc świadomym pracownikiem możesz pomóc pracodawcy w podjęciu korzystnej decyzji dotyczącej optymalizacji zatrudnienia.

Elastyczność to nowa jakość otwartego rynku pracy

Nadchodzące trendy wskazują, że zapotrzebowanie na elastyczność zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika będą jednym z wymagań rynku pracy przyszłości.
Ponadto systematyczne uzupełnianie kompetencji to dla pracowników zabezpieczenie przed bezrobociem, natomiast dla pracodawców – przed wysokimi kosztami rekrutacji i onboardingu.

Rozwiązanie oparte na przepisach Kodeksu pracy, a polegające na „współdzieleniu” pracownika daje Pracownikowi możliwość utrzymania stałego stosunku pracy, nawet w sytuacji, gdy firma ma sezonowe/czasowe zapotrzebowanie na pracownika lub odnotowuje zmniejszoną ilość zamówień.

Co ważne, „współdzielenie” skupia się na budowaniu pozytywnych i długoterminowych relacji na linii pracownik-pracodawca. Znacząca dynamika gospodarcza, w tym w szczególności biznesowa niepewność, stoi na drodze budowania długoterminowych relacji pracownik- pracodawca.

Dopiero długoterminowa perspektywa współpracy, daje motywacje obu stronom – pracownikowi i pracodawcy – aby z jednej strony rozwijać ekspercki poziom kompetencji w danym zakresie a z drugiej strony inwestować w rozwój stategicznego zasobu jakim są kadry.

Czego oczekują Pracownicy?

W jaki sposób zmieniają się oczekiwania pracowników względem pracodawców?

Zapewnienia zatrudnienia

element ten stanowi aktualnie kluczową wartość

Elastyczność

i elastycznych godzin pracy – praca zdalna stała się oczekiwanym elementem wśród pracowników

Dobrej atmosfery

elastyczne świadczenie pracy pozwala na zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym

Bycia wysłuchanym

przez pracodawcę, którzy mają dążyć do poznania ich oczekiwań i opinii oraz elastycznego reagowania na ich potrzeby

W jaki sposób rozwiązanie oparte na „współdzieleniu na umowie o pracę” odpowiada na nowe potrzeby zarówno pracowników jak i pracodawców?

Pracownik
Pracownik

ma zapewnione zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u jednego pracodawcy (pracodawcy macierzystego)

Pracodawca
Pracodawca

udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas określony w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (pracodawcy przyjmującego)

Najczęściej zadawane pytania

 • Na czym polega „współdzielenie na umowie o pracę ”?
 • W jaki sposób „współdzielenie na umowie o pracę” pomaga w utrzymaniu ciągłości zatrudnienia?
 • Jakie inne korzyści może uzyskać pracownik „współdzieląc na umowie o pracę” pracodawcę?
 • W jakich sytuacjach warto korzystać z formuły „współdzielenia na umowie o pracę”?
 • Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś na temat tego w jaki sposób zachować poczucie bezpieczeństwa i stabilność zatrudnienia?

„Współdzielenie na umowie o pracę” pracodawcy czy pracownika nie jest terminem pochodzącym z przepisów kodeksu pracy. Jest terminem umownym opisującym sytuację, w której w ramach zawieranego trójstronnego porozumienia – pracownik ma zapewnione zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u jednego pracodawcy, a czasowo świadczy pracę u innego pracodawcy.

„Współdzielenie na umowie o pracę” pracownika daje Pracownikowi możliwość utrzymana stałego stosunku pracy, nawet w sytuacji, gdy firma ma sezonowe zapotrzebowanie na pracownika lub boryka się ze zmniejszoną ilością zamówień. Pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas określony w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Pracodawca B ma obowiązek zatrudnić pracownika w ramach umowy o pracę, na czas określony, na warunkach zawartych w porozumieniu między pracodawcami.

Pracownik, może czerpać wiele korzyści ze „współdzielenia na umowie o pracę”:

 • zachowuje ciągłość stosunku pracy
 • ma zagwarantowane elastyczne i rzetelne warunki umów
 • zachowuje dostęp do pełni praw pracowniczych
 • pracodawca postrzega zatrudnienie pracownika w perspektywie długoterminowej co buduje wysoki poziom bezpieczeństwa zatrudnienia
 • pozyskuje nowe kompetencje u różnych pracodawców, u których pracuje np. „powtarzalnie”
 • umożliwia rozwój zawodowy
 • pracownik staje się bardziej wartościowy na rynku pracy, mając zróżnicowane doświadczenie
 • zatrudnienie w tym schemacie łatwo dostosować do życia pozazawodowego
 • pracownik nawiązuje nowe kontakty, co potencjalnie wpływa na zdobycie satysfakcjonującego zatrudnienia
 • pracownik ma możliwość wykonywania nietypowych, terminowych prac
 • pracownik chcący zmienić zatrudnienie może „sprawdzić” przyszłego pracodawcę
 • wahania koniunkturalne – rozumiane jako zmniejszenie zapotrzebowania na tzw. ręce do pracy w przypadku spadku lub braku zamówień.
  W tym przypadku rozwiązanie umów o pracę z pracownikami. Nie musi być jedynym rozwiązaniem. Pracodawca współdzieląc pracowników z innym pracodawcą zyskuje czas na odzyskanie dobrej kondycji finansowej a pracownik zachowuje m.in. ciągłość zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • sezonowe zapotrzebowanie na Pracowników. Pracownik może po porozumieniu z pracodawcami A i B umówić się na zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie A przez uzgodniony okres, każdego roku, pozostając w zatrudnieniu przez resztę roku u pracodawcy B
 • w przypadku potrzeby podnoszenia kompetencji – praca przez jakiś czas w innej firmie i innej branży może przyczynić się do znaczącego wzrostu kompetencji
 • w przypadku zwolnień grupowych – firma może poczynić starania w kierunku znalezienia Pracownikom nowej pracy i „przekazania” pracowników do innego pracodawcy
 • w przypadku chęci zmiany pracodawcy – zatrudnienie na czas określony rozumiany jako „okres próbny” nieograniczony czasowo w celu „sprawdzenia” nowego pracodawcy

Skontaktuj się z nami!

Donata Hermann-Marcinik – Liderka Kampanii „niezwalniam.pl” bardzo chętnie odpowie na wszystkie pytania dotyczące „współdzielenia na umowie o pracę” pod numerem telefonu: 513-924-288

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Przygotowaliśmy dla Ciebie krótki film, w którym nasz Ekspert ds. prawa pracy – Donata Hermann-Marciniak wyjaśnia w jaki prosty sposób możesz samodzielnie wpłynąć na swoją przyszłość. Dodatkowo mamy dla Ciebie eBook, w którym wyjaśniamy krok po kroku proces czasowego przejścia do nowego pracodawcy. Przygotowaliśmy dla Ciebie poradnik, z którego dowiesz się w jaki sposób budować bezpieczną i długoterminową relacje na linii pracownik-pracodawca. Zapraszamy do  zakładki:

 • BAZA WIEDZY
Zapisz się do newslettera i pobierz darmowy e-book dla pracownika!
Zapisz się do newslettera i pobierz darmowy e-book dla pracownika!

Przygotowaliśmy dla Ciebie poradnik, dzięki, któremu poznasz swoje prawa i będziesz mógł wykorzystać tę wiedzę, aby w pełni korzystać z praw, które Ci przysługują. Niemożliwe? A jednak! Dajemy Tobie gotowe rozwiązanie, dzięki któremu będziesz mógł spać spokojnie.

Potrzebujesz wsparcia?
Potrzebujesz wsparcia?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat formuły współdzielenia?