Partner

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy istnieje od 2006 roku i skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz szereg instytucji okołobiznesowych, w tym uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców i instytucje finansowe. Większość firm działających w branży przetwórczej i narzędziowej to małe i średnie przedsiębiorstwa.  Ich działalność charakteryzuje się dużą elastycznością. Działalność Klastra ma na celu integrację środowiska przetwórców i narzędziowców, reprezentację ich interesów na zewnątrz, jak również stworzenie sieci powiązań biznesowych ułatwiających funkcjonowanie firm, dostęp do kadr, rozwój technologiczny i zwiększenie innowacyjności produkcji. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Klastrze oferują wysokiej jakości formy wtryskowe i inne narzędzia do przetwórstwa, jak również zajmują się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla szeregu branż, m.in. AGD, spożywczej, medycznej, farmaceutycznej, samochodowej, kosmetycznej i opakowaniowej.

Członkowie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego tworzą łańcuch dostawców – posiadają w ofercie zarówno tworzywa polimerowe jak i dodatki do tworzyw: barwniki, wypełniacze, modyfika­tory. Wytwarzają pełen asortyment narzędzi do przetwórstwa tworzyw: formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, głowice wytłaczarskie, formy do przetwórstwa gumy, jak i narzędzia do obróbki metali: wykrojniki i tłoczniki, matryce kuzienne. Narzędzia wytwarzane są ze stali i często na bazie norma­liów, dostarczanych przez lokalnych dostawców. Przetwórcy produkują szeroką gamę wyrobów metodami wtryskiwania, wytłaczania i rozdmuchiwania.

WIZJA

Wizją BKP do 2025 r. jest dążenie do funkcjonowania Klastra jako skutecznej i dynamicznej organizacji, współtworzącej korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw, szczególnie z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i recyklingu oraz produkcji narzędzi przy udziale i zaangażowaniu współpracujących ze sobą przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu i władz lokalnych.

 MISJA

Tworzenie optymalnych warunków rozwoju, stymulowanie współpracy i integracja środowiska przetwórców i narzędziowców sektora tworzyw sztucznych w województwie kujawsko-pomorskim

Lokalizacja
Bydgoskich Przemysłowców 685-862 Bydgoszcz
KRS
0000289300
Regon
340360301
NIP
5542761241