Partner

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie to samorząd gospodarczy zrzeszający duże, średnie i małe firmy z terenu byłego województwa tarnowskiego. Naszym firmom członkowskim zapewniamy doradztwo wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, dialogu z samorządem terytorialnym czy współpracy z sektorem naukowym. Stanowimy również platformę integrującą podmioty gospodarcze z naszego regionu, pomagając w zawiązywaniu konsorcjów, a także poprzez liczne programy stanowimy pomost łączący je z uczelniami wyższymi działającymi w regionie. Jak każda duża izba gospodarcza świadczymy także konkretne usługi takie jak chociażby legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych czy szkolenia tematyczne.

Lokalizacja
ul.Słoneczna 32/933-100Tarnów