Partner

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa jest jedną z najstarszych i najdłużej funkcjonujących Izb Gospodarczych w Polsce. Izba założona została 14 listopada 1990 r. Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, to zespół osób współpracujących ze sobą i wymieniających się doświadczeniami, który skutecznie wspiera i reprezentuje lokalnych Przedsiębiorców, to silny, niezależny samorząd gospodarczy, który przyczynia się do rozwoju regionu środkowopomorskiego.

Lokalizacja
ul. Zwycięstwa 126 75-614Koszalin
Adres e-mail
Strona WWW