Partner

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych.
69 Izb i związków branżowych
61 Izb regionalnych
22 Izb bilateralnych
8 pozostałych organizacji (stowarzyszenia, fundacje)

Strategiczne obszary działalności

Rzecznictwo interesów polskich przedsiębiorców
Krajowa Izba Gospodarcza prowadzi monitoring działalności ustawodawczej Sejmu, przekazujemy zbiór postulatów przedsiębiorców do Rządu, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta i organów UE.

Współpraca międzynarodowa
Krajowa Izba Gospodarcza stale współpracuje z Rządem (towarzyszące delegacje biznesowe przedstawicieli MPiT i MSZ) oraz agencjami rządowymi (PAIH, PARP, KOWR) w ramach realizacji projektów międzynarodowych.

Wydarzenia KIG
M.in.: Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Forum Młodych Przedsiębiorców, Gospodarcze i Dyplomatyczne Otwarcie Roku, Europejski Meeting Gospodarczy, spotkania z przedstawicielami Rządu, konferencje branżowe, konferencje i szkolenia.

Wspieranie  polskiego eksportu
Krajowa Izba Gospodarcza organizuje seminaria, konferencje i inne wydarzenia poświęcone poszczególnym rynkom zagranicznym, szczególnie istotnym z punktu widzenia perspektyw rozwoju polskiego eksportu, np.: Indie, Iran, Turcja, Brazylia, Algieria. Ponadto KIG świadczy szereg usług obejmujących wystawianie świadectw pochodzenia towarów,  legalizację dokumentów handlowych, wystawianie Karnetów ATA oraz innych świadectw i zaświadczeń.

Realizacja projektów unijnych
W latach 2009-2019 zrealizowaliśmy niemal 48 projektów finansowanych ze środków UE oraz funduszu norweskiego i szwajcarskiego, w tym 12 wspólnie z PARP. W ich ramach przeszkoliliśmy 28 000 osób w całej Polsce.

Lokalizacja
ul. Trębacka 400-074 Warszawa
Adres e-mail
Strona WWW