Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski. Odpowiada za cztery działy administracji rządowej: gospodarkę, pracę, budownictwo i mieszkalnictwo oraz turystykę.

Ministerstwo prowadzi działania, które zmierzają do pełnego i produktywnego zatrudnienia, w tym opracowuje rozwiązania prawne dotyczące spraw związanych z działaniami publicznych służb zatrudnienia. Zapewnia jednolitość stosowania przepisów dotyczących m.in. statusu bezrobotnego, świadczeń z tego tytułu oraz zatrudnienia cudzoziemców.

Koncentruje się na rozwoju zasobów ludzkich, który jest ważnym elementem sprzyjającym efektywności pracy, m. in. zajmuje się:

  • Krajowym Funduszem Szkoleniowym,
  • Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji czy
  • Klasyfikacją Zawodów i Specjalności.

Podejmuje działania na rzecz zwiększania mobilności na rynku pracy, co przyczynia się do rozwoju społecznego i gospodarczego. Tworzy również przepisy, które ułatwiają cudzoziemcom podjąć pracę w naszym kraju. 

Lokalizacja
Pl. Trzech Krzyży 3/500-507Warszawa
Regon
369267361
NIP
7010797920