Partner

Polskie Stowarzyszenia HR

Organizacja non-profit, oparta na społecznej działalności i stawiająca sobie za zadanie krzewienie idei dobrych praktyk HR w firmach, instytucjach i innych podmiotach na terenie całego kraju.
Misją stowarzyszenia jest integrowanie środowiska profesjonalistów HR w Polsce, umożliwianie dzielenia się wiedzą i wzajemne wspieranie członków. Stowarzyszeniu zależy na umacnianiu i rozwijaniu poczucia tożsamości zawodowej wśród Koleżanek i Kolegów w dużych i małych firmach , ale także w instytucjach administracji publicznej i samorządowej i innych organizacjach. Istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest także realizacja projektów ważnych społecznie.

Lokalizacja
ul.Kochanowskiego 4901-864 Warszawa