Współorganizator

PSML – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML) to największy w branży aktywny NETWORK, zrzeszający profesjonalistów z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw. Misją PSML jest rozwijanie Polski jako centrum kompetencji w obszarze  łańcucha dostaw na skalę Europy.

PSML jest forum wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i zakupów. Współpracując z partnerami z różnych środowisk tworzy i promuje dobre praktyki biznesowe oraz, we współpracy z uczelniami i biznesem prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju kompetencji i kadr.

PSML jest dziś wiarygodną instytucją, realizującą w szerokich partnerstwach programy takie jak: www.dobryprzetarg.pl, www.topyoung100.pl , www.cloudnine.com.pl , www.konferencja-proconpolzak.pl, www.niezwalniam.pl, Klub CPO, PSME, Konkurs Lider Zakupów i wiele innych o których można przeczytać na www.psml.pl

Pracujemy nad profesjonalną ofertą wspierania rozwoju, podnoszenia efektywności organizacji oraz włączania biznesu w procesy edukacyjne. Ofertę opieramy na wypracowanych mechanizmach, trwale wiążących twórców z sukcesem przedsięwzięcia.

LinkedIn

Facebook

www.psml.pl

Lokalizacja
Plac Trzech Krzyży 10/1400-499Warszawa
Adres e-mail
Regon
015337831
NIP
521-32-26-558