Partner medialny

Transport Manager

“Transport Manager” jest ogólnopolskim czasopismem branżowym skierowanym do kadry zarządzającej transportem drogowym i logistyką. Z uwagi na biznesowy charakter pisma, jego odbiorcami są głównie menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie firmą, transportem, logistyką i łańcuchem dostaw. Pismo skierowane jest przede wszystkim do średnich i dużych przedsiębiorstw, których floty własne przekraczają 20 pojazdów oraz do firm, które w swojej działalności wykorzystują tabor podwykonawców. To fachowy dwumiesięcznik branżowy skupiający się na prawnych, finansowych, technicznych i ekonomicznych aspektach prowadzenia działalności w sektorze TSL.

Wydawca czasopisma “Transport Manager” jest także organizatorem największych ogólnopolskich konferencji branżowych “Transport Manager Meetings” dla menedżerów sektora transportu, spedycji i logistyki, które odbywają się w większych miastach na terenie całej Polski, oraz dwudniowego wydarzenia “Forum Menedżerów Transportu i Logistyki”. Są to jednodniowe spotkania łączące silny program merytoryczny z możliwością prezentacji oferty dostawców usług i rozwiązań dla sektora TSL.

Strona główna

Lokalizacja
Heleny Szafran 660-693 Poznań
Regon
302312600
NIP
9721242301