3 sierpnia 2021

02.09.2021 odbył się webinar – „Współdzielenie na otwartym rynku pracy krótszą drogą do unikalnych zasobów”

02.09.2021 odbył się webinar – „Współdzielenie na otwartym rynku pracy krótszą drogą do unikalnych zasobów”

Czy rynek jest gotowy na partnerstwo i współpracę, aby maksymalizować potencjał kapitału ludzkiego

PSML Resource zorganizował webinar: „Współdzielenie na otwartym rynku pracy – krótszą drogą do unikalnych zasobów”

Otwarty rynek pracy oparty na współdzieleniu na umowie o pracę staje się rynkiem pracy korzyści, umożliwiającym zapełnienie luki kompetencyjnej oraz dostęp do unikatowych zasobów przy zachowaniu długoterminowych relacji z pracownikiem.

Podczas webinaru można było dowiedzieć się:

 • jakie są założenia otwartego rynku pracy opartego na modelu „współdzielenia na umowie o pracę”,
 • na czym opierają się założenia programu niezwalniam.pl,
 • dlaczego nie pozyskasz, bez otwartości na podaż,
 • w jaki sposób każda ze stron: pracodawca macierzysty, pracownik oraz pracodawca przejmujący osiąga korzyść przy relatywnie niskich kosztach i zachowaniu pewnej stabilności zatrudnienia w modelu niezwalniam.pl,
 • na czym polega proces „współdzielenia na umowie o pracę” w praktyce biznesowej,
 • w jaki sposób stworzenie przez pracodawcę środowiska pracy opartego na zaufaniu sprzyja temu, aby pracownicy deklarujący chęć zmiany zatrudnienia, nie musieli samodzielnie angażować się w długotrwałe procesy rekrutacyjne, a mogli skorzystać ze wsparcia pracodawcy w tym zakresie.

Webinar poprowadzili:

 • Donata Hermann-Marciniak, Lider Kampanii „niezwaniam.pl”, partner PSML, ekspert ds. prawa pracy, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarze prawa pracy, autorka bloga i vloga „Kadry w pigułce”, autorka książek, kursów online oraz licznych publikacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Leszek Zieliński, Prezes PSML Resource, Ekspert rynku pracy, doradca i partner biznesowy największych renomowanych pracodawców. Prekursor wdrażania nowych technologii w branży HR i zatrudniania. 

Na jakie pytania uczestnicy usłyszeli odpowiedzi?

 • co charakteryzuje otwarty rynek pracy ❓
 • jak zaufanie biznesowe może wpłynąć na wykorzystanie nowych możliwości w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim ❓
 • w jakich sytuacjach wykorzystać „współdzielenie na umowie o pracę” ❓

Kto był zaproszony na Spotkanie?

 • Pracodawca
 • Osoba pracująca w HR
 • Dyrektor
 • Menedżer
 • Pracownik

Zapisz się na spotkanie

Webinar – Współdzielenie na otwartym rynku pracy krótszą drogą do unikalnych zasobów

02.09.2021 godz. 10:00