12 sierpnia 2021

Wywiad z Prezesem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Piotrem Huzarem

Wywiad z Prezesem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Piotrem Huzarem

Jakie wg Pana czynniki najbardziej wpływają na kształtowanie rynku pracy przyszłości?


[PH] Bez wątpienia „rewolucja cyfrowa” spotęgowana obecnie dodatkowo sytuacją pandemiczną. Technologie powodują, że zmierzamy konsekwentnie w kierunku Przemysłu 4.0, który zupełnie wywraca nasz dotychczasowy schemat funkcjonowania. Nie bez znaczenia jest też niż demograficzny, który wymusza specjalizację oraz zastępowanie pracy rąk ludzkich technologiami.

Czy podczas pandemii szukali Państwo nowych pracowników? Dlaczego tak/dlaczego nie?


[PH] Nie szukaliśmy. Nie było planów zatrudnienia nowego pracownika w 2020 roku. Sukcesywnie dopracowujemy automatyzację zadań z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych/online.

W jaki sposób postrzega Pan zastosowanie pracy zdalnej wobec pracowników? Czy wpłynęły pozytywnie czy też negatywnie na poziom zaangażowania pracowników w pracę?


[PH] Trudno jednoznacznie ocenić wpływ zdalnej pracy na zaangażowanie pracowników w obecnej sytuacji. Z uwagi na fakt, że mam bieżący kontakt z wieloma firmami zauważam, że wygląda to różnie w różnych przypadkach. Zaobserwowałem przypadki dużego zaangażowania i wzrostu wydajności pracowników, co finalnie przekładało się na decyzję firmy o stałej zmianie na formę zdalną pracy. Zaobserwowałem też przypadki traktowania obecnej sytuacji jak „darmowe wakacje”. W mojej ocenie zależy to od osoby. Zaangażowany pracownik będzie dalej zaangażowany a dodatkowo zoptymalizuje sobie czas pracy. Niezaangażowany skorzysta z sytuacji, żeby pracować jeszcze mniej.

Jakie elastyczne formy zatrudnienia są wg Pana najbardziej korzystne z punktu widzenia pracodawcy? Dlaczego?


[PH] Z punktu widzenia zaangażowania pracowników najsensowniejsze wydają się być ruchome godziny pracy z ewentualną możliwością pracy zdalnej. Pozwala to danej osobie dostosować dzień pracy do innych obowiązków co przekłada się na efektywność pracy. Dotyczy to szczególnie osób z małymi dziećmi.

*Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa jest jedną z najstarszych i najdłużej funkcjonujących Izb Gospodarczych w Polsce. Izba założona została 14 listopada 1990 r. Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, to zespół osób współpracujących ze sobą i wymieniających się doświadczeniami, który skutecznie wspiera i reprezentuje lokalnych Przedsiębiorców, to silny, niezależny samorząd gospodarczy, który przyczynia się do rozwoju regionu środkowopomorskiego.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem „współdzielenia na umowie o pracę” w swojej firmie? Daj nam o tym znać.